Informácie

pre dobrovoľníkov

Pokyny pre obchodníkov a predajcovLen pár jednoduchých krokov stačí k tomu, aby sa aj váš obchod či prevádzka stali súčasťou kampane Na bicykli do obchdodu.
Svojou účasťou v kampani tak jednoznačne vyjadríte svoju uvedomolosť a náklonnosť voči skupine zákazníkov, ktorí využívajú na nakupovanie svoj bicykel. Zároveň je potrebné aby ste si uvedomili všetky prínosy, ktoré vám môže priniesť táto skupina zákazníkov.


Čo je potrebné urobiť? • Prvým základným krokom je uvedomiť si základné potreby zákazníkov na bicykli. Medzi tieto patrí napríklad vhodné a bezpečné parkovanie pri obchode, aby sa zákazník nemusel obávať o svoj bicykel. Zároveň dávate svojim prístupom k tejto ekologickej forme dopravy jasne na javo, že si uvedomujete akú zodpovednosť má aj váš obchod voči životnému prostrediu.
 • Svoju predajňu alebo prevádzku, a to aj v prípade že poskytujete len služby, zaregistrujte do kampane prostredníctvom jednoduchého registračného formulára.
 • Takáto registrácia zaradí vašu predajňu do zoznamu registrovaných predajní, ktoré budú mať súťažiaci zákazníci možnosť vidieť priamo na mape alebo pri zadávaní svojich nákupov v systéme. Zároveň ste automaticky zaradení do súťaže pre predajcov vo viacerých kategóriách. Obdržíte základný balíček, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie a propagačné materiály.
 • Pre zákazníkov na bickli pripravte počas trvania kampane (1 - 30.9) ľubovoľnú formu bonusu či zľavu, ktorú získajú zdarma k nákupu. Túto formu bonusu či zľavy uveďte pri registrácii. Zákazníci si ju následne budú vedieť pozrieť priamo na stránke kampane. Táto výhoda či zľava je základným motivačným prvkom kampane. Vo vňčšine prípadov sa jedná o zľavy z nákupu vo výške 5 - 10% alebo pozornosti k nákupu vo forme nápoja, tyčinky či iného tovaru zdarma.
 • Zoznam ďalších krokov, ktoré môžete zrealizovať:
  • nahraďte staré a konštrukčne nevhodné stojany (lámače kolies) za nové, kvalitné a dobre upevnené stojany, ideálne tvaru obráteného U
  • pokiaľ ešte žiadne stojany na bicykle nemáte, osaďte nové, či už vo vlastnej réžii alebo požiadajte o pomoc mesto či samosprávu
  • zvýšte bezpečie a komfort zákazníkov na bicykli vybudovaním prístrešku nad parkovisko, kamerového systému či osvetlenia
  • poskytujte výhody a benefity zákazníkom na bicykli celoročne, nie len počas kampane - získate si tak ich priazeň
  • svojou činnosťou ovplyvnite ostatných predajcov a obchodníkov vo svojom okolí
  • vystavte na viditeľnom mieste plagát kampane a zákazníkov aktívne informujte o možnosti zapojiť sa do kampane - zvýšite tak jednak svoje šance v súťaži a zároveň poskytnete zákazníkom ďalšie výhody z účasti v kampani
  • zdieľajte a propagujte kampaň prostredníctvom vlastných sietí a možností


  Ďakujeme za váš záujem o účasť v kampani!
  Organizátori kampane Na bicykli do obchodu