Informácie

pre predajcov

Pokyny pre obchodníkov a predajcovCyklistika sa ako forma dopravy stáva stále viac populárnou najmä pre pozitívne vplyvy na životné prostredie, zdravie človeka ale v neposlednom rade aj vďaka jednoduchému a praktickému používaniu.
Jednou z častých destinácií cyklistov je práve nakupovanie. Na bicykli dokážu zákazníci pohodlne odniesť aj väčšie nákupy a táto forma dopravy im navyše šetrí čas, nervy ale aj peniaze.

Cyklisti si vyberajú obchody kde nakupujú častokrát podľa prístupnosti a služieb, ktoré im daný obchod ponúka. Sem môžeme zahrnúť vhodné a bezpečné parkovanie, rýchlosť a jednoduchosť nákupu ale aj iné výhody, ktoré môže priniesť práve účasť v kampani Na bicykli do obchodu.
Registrácia v kampani je bezplatná a nezaberie veľa času, pričom prináša množstvo výhod. Len pár jednoduchých krokov stačí k tomu, aby sa aj váš obchod či prevádzka stali súčasťou kampane Na bicykli do obchdodu.
Svojou účasťou v kampani tak jednoznačne vyjadríte svoju uvedomolosť a náklonnosť voči skupine zákazníkov, ktorí využívajú na nakupovanie svoj bicykel. Váš obchod či služba sa tak stanú priateľskými k cyklistom.


Medzi základné výhody účasti v kampani patrí:


 • registrované obchody sú zaradené do internetovej databázy predajcov na Slovensku a zobrazené celoročne na interaktívnej mape
 • možnosť výhry vo viacerých súťažných kategóriách
 • zákazníci registrovaní do kampane sú aj v rámci súťažnej časti priamo vedení k nákupu v registrovaných obchodoch
 • registrované obchody priateľské k cyklistom sú dostupné aj širokej verejnosti bez potreby registrácie
 • kampaň Na bicykli do obchodu je propagovaná na výstavách, konferenciách, odborných portáloch ako aj v médiách
 • konzultáciami a radami pomáhame pri zlepšovaní služieb registrovaných obchodov, poskytujeme potrebné informácie a kontakty
 • možnosť používať logo kampane (nálepka) na výklade obchodu ako aj na propagačných materiáloch, sociálnych sieťach a webe
 • ďalšie možnosti spolupráce nie len pri organizácii kampane


Čo je potrebné urobiť?


 • Prvým základným krokom je uvedomiť si základné potreby zákazníkov na bicykli. Medzi tieto patrí napríklad vhodné a bezpečné parkovanie pri obchode, aby sa zákazník nemusel obávať o svoj bicykel. Zároveň dávate svojim prístupom k tejto ekologickej forme dopravy jasne na javo, že si uvedomujete akú zodpovednosť má aj váš obchod voči životnému prostrediu.
 • Svoju predajňu alebo prevádzku, a to aj v prípade že poskytujete len služby, zaregistrujte celoročne do kampane prostredníctvom kontaktného mailu info@nabicyklidoobchodu.sk.
 • Takáto registrácia zaradí vašu predajňu do zoznamu registrovaných predajní, ktoré budú mať súťažiaci zákazníci možnosť vidieť priamo na mape alebo pri zadávaní svojich nákupov v systéme. Keďže registrácia je na neobmedzenú dobu, zákazníci vás môžu nájsť na mape počas celého roka. Raz ročne sa vždy aktualizujú údaje. V tejto veci vás oslovíme my ako organizátor. Zároveň ste po registrácii automaticky zaradení do súťaže pre predajcov vo viacerých kategóriách. Obdržíte základný balíček, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie a propagačné materiály, ktoré vám pomôžu zviditeľniť vašu predajňu.
 • Pre zákazníkov na bickli môžete pripraviť rôzne výhody či zľavy z nákupov, ktoré môžu získať za návštevu predajne na bicykli. Takéto zľavy môžete priebežne meniť alebo dopĺňať. Túto formu bonusu či zľavy uveďte pri registrácii. Zákazníci si ju následne budú vedieť pozrieť priamo na stránke kampane. Táto výhoda či zľava je základným motivačným prvkom kampane. Vo väčšine prípadov sa jedná o zľavy z nákupu vo výške 5 - 10% alebo pozornosti k nákupu vo forme potravinového či iného tovaru alebo služby zdarma.

Zoznam ďalších krokov, ktoré môžete zrealizovať:

 • nahraďte staré a nevhodné stojany (lámače kolies) za nové, kvalitné a dobre upevnené stojany, ideálne tvaru obráteného U
 • pokiaľ ešte žiadne stojany na bicykle nemáte, osaďte nové, či už vo vlastnej réžii alebo požiadajte o pomoc mesto či samosprávu
 • zvýšte bezpečie a komfort zákazníkov na bicykli vybudovaním prístrešku nad parkovisko, kamerového systému či osvetlenia
 • poskytujte výhody a benefity zákazníkom na bicykli celoročne, nie len počas kampane - získate si tak ich priazeň
 • svojou činnosťou ovplyvnite ostatných predajcov a obchodníkov vo svojom okolí
 • vystavte na viditeľnom mieste plagát či nálepku kampane a zákazníkov aktívne informujte o možnosti zapojiť sa do kampane - zvýšite tak jednak svoje šance v súťaži a zároveň poskytnete zákazníkom ďalšie výhody z účasti v kampani
 • zdieľajte a propagujte kampaň prostredníctvom vlastných sietí a možností


Ďakujeme za váš záujem o účasť v kampani!
Organizátori kampane Na bicykli do obchodu