Registrácia

Zaregistrujte sa

Registrácia do kampane

Bicykel je moderný a ekologický dopravný prostriedok, ktorý je v mnohých prípadoch schopný plnohodnotne nahradiť ostatné spôsoby dopravy, obzvlášť tú individuálnu automobilovú. Platí to rovnako aj v prípade využívania bicykla pri nakupovaní. Kampaň Na bicykli do obchodu vytvára prostredie pre podporu a rozvoj tejto formy dopravy za účasti oboch zainteresovaných strán - obchodníkov aj zákazníkov.

Registráciou v kampani sa zaradíte do všetkých prebiehajúcich súťaží a využijete zároveň naplno potenciál kampane.Pred samotnou registráciou si pozorne prečítajte štatút kampane a vyberte si kategóriu, v ktorej chcete súťažiť (Zákazník / Predajca).Registrácia zákazníkaRegistrácia predajcu