Registrácia

Zaregistrujte sa

Registrácia do kampane

Bicykel je moderný a ekologický dopravný prostriedok, ktorý je v mnohých prípadoch schopný plnohodnotne nahradiť ostatné spôsoby dopravy, obzvlášť tú individuálnu automobilovú. Platí to rovnako aj v prípade využívania bicykla pri nakupovaní. Kampaň Na bicykli do obchodu vytvára prostredie pre podporu a rozvoj tejto formy dopravy za účasti oboch zainteresovaných strán - obchodníkov aj zákazníkov.

Registráciou využijete naplno potenciál kampane a zároveň sa zaradíte do všetkých prebiehajúcich súťaží.Pred samotnou registráciou si pozorne prečítajte štatút kampane a vyberte si kategóriu, v ktorej sa chcete ragistrovať.
Registrácia pre zákazníkov bude otvorená v termíne od 1. augusta 2020. Predajcovia sa môžu registrovať celoročne bez obmedzení.Registrácia zákazníkaRegistrácia obchodu a služieb