Informácie

Výhercovia

Výsledky kampane Na bicykli do obchodu 2018Súťaž pre registrovaných zákazníkov


Ceny za najviac zaznamenaných nákupov:
1. Daniela Suchoňová, Trnava (74 nákupov)
2. Jana Vašková, Sereď (61 nákupov)
3. Ildikó Csiba, Komárno (53 nákupov)


Ceny za najviac zaznamenaných nákupov u registrovaných predajcov:
1. (3.) Romana Szabóová, Nitra (8 nákupov)
2. (4.) Lenka Mareková, Nitra (7 nákupov)
3. (5.) Martina Straková, Prešov (3 nákupy)


Cena pre zákazníka s najviac najazdenými kilometrami na bicykli do obchodu:
Alena Gregušová, Martin (267 km)
/ najviac najazdila už odmenená Ildikó Csiba, Komárno (328 km) tak cena rovnako ako pri iných kategóriách prechádza na ďalšieho súťažiaceho


Cena pre náhodného registrovaného zákazníka:
Robert Valík, Bratislava


Súťaž pre predajcov a obchodníkov


Cena za najvyšší počet nákupov od zaregistrovaných zákazníkov:
1. Fotogaléria Trafačka, Nitra
2. PIKO-BIKE, Komárno
3. DM, Sereď


Cena pre náhodného registrovaného predajcu:
TR-Bike, Turčianske Teplice


Fotografická súťažNajviac hlasov na facebooku získala fotka od Andreja Škovieru, až 137.

Ďalšími výhercami sú nasledujúce fotky od autorov: Veronika Miščíková, Iva Šimková a Robert Ambroš.


Všetkým výhercom srdečne gratulujeme a budeme ich kontaktovať mailom.