Informácie

Súťaž miest

Poradie miest na základe počtu registrovaných prevádzok

PoradieMesto (obec)Počet registrovaných obchodov a služieb
1. Trnava
5
2. Bratislava
4
3. Nitra
3
Senec
3
Sereď
3
Partizánske
3
4. Banská Bystrica
2
Dolný Kubín
2
Martin
2
5. Levoča
1
Turčianske Teplice
1
Prešov
1
Trenčín
1
Košice
1
Banská Štiavnica
1
Levice
1
Nové Zámky
1
Topoľčany
1
Senica
1
Hybe
1
Hrádok
1
Komárno
1
Dohňany
1