Informácie

Súťaž miest

Poradie miest na základe počtu registrovaných prevádzok

PoradieMesto (obec)Počet registrovaných obchodov a služieb
1. Bratislava
7
2. Trnava
5
3. Nitra
4
4. Senec
3
Prešov
3
5. Sereď
2
Dolný Kubín
2
Partizánske
2
Martin
2
Žilina
2
6. Nové Zámky
1
Levice
1
Komárno
1
Pezinok
1
Dohňany
1
Topoľčany
1
Hybe
1
Zohor
1
Trenčín
1
Turčianske Teplice
1
Banská Bystrica
1
Ružomberok
1