Informácie

Výhercovia

Výsledky kampane Na bicykli do obchodu 2017V tejto časti nájdete výsledky súťaží vo všetkých kategóriách kampane Na bicykli do obchodu 2017. Všetkým výhercom srdečne blahoželáme a chceme im a rovnako tak aj všetkým zúčastneným poďakovať za účasť v kampani.Fotografická súťaž pre všetkých


Vyžrebovaní boli títo traja súťažiaci:

- Vladimír Jančok
- Jana Vašková
- Ildikó Csiba


Súťaž pre registrovaných zákazníkov


Cena za najviac zaznamenaných nákupov

- Daniela Suchoňová


Cena za najviac zaznamenaných nákupov u registrovaných predajcov

- Lenka Mareková


Cena pre náhodného registrovaného zákazníka

- Daniela JackováSúťaž pre registrovaných predajcov a obchodníkov


Cena za najvyšší počet nákupov od zaregistrovaných zákazníkov

- Fotogaléria Trafačka, Nitra


Cena pre náhodného registrovaného predajcu

- DM sro, Sereď
V Bratislave dňa 08.10.2017