Vaše 2% z daní pre cyklistiku

Detail novinky


Vaše 2% z daní pre cyklistiku

Pridané 19.01.2018 09:15

Vaše 2% z daní pre cyklistiku

Naše aktivity v oblasti podpory rozvoja cyklistickej dopravy, či už na lokálnej úrovni alebo v rámci celého Slovenska prispievajú každoročne k rozvoju cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Budeme preto veľmi radi, ak si nájdete chvíľu a využijete možnosť darovať peniaze z vašich daní na podporu našej činnosti.

Občianske združenie Mám rád cyklistiku realizovalo v roku 2017 aj tieto projekty:

 • národná kampaň Na bicykli do obchodu
 • medzinárodný festival Cyklocestovanie
 • aktivity pre deti v rámci podujatia Míľa pre mamu
 • deň bez áut v Trnave
 • jar pre cyklostojany v Seredi
 • cyklistický dotazník v meste Sereď

Darovať 2% z dane je možné jednoducho, pričom je potrebné uviesť nasledovné údaje:

 • Obchodné meno (názov): Mám rád cyklistiku
 • Právna forma: Občianske združenie
 • IČO: 42403227
 • Adresa: Mlynárska 37/27, 926 01 Sereď

 

V prípade, že potrebujete poradiť a pomôcť, uvádzame stručný návod:

Postup pre zamestnancov

 1. Do 15. februára požiadajte zamestnávateľa o vykonanie vášho ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane
 2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, ktoré môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť najmenej 3,00 €. Ak ste v roku 2017 pracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane.
 3. K tomuto potvrdeniu o zaplatení dane priložte vyplnené tlačivo Vyhlásenie, kde uvediete sumu, akú nám chcete poukázať. Obe tieto tlačivá doručte najneskôr do 30.4 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1.  Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane, minimálna výška daru je 8,00 €.
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby - Časť IV. sú kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Uveďte tam údaje nášho oz Mám rád cyklistiku.
 3. Riadne vyplnené daňové priznaniee doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Môžete využiť aj jednoduchší spôsob darovania 2% z daní prostredníctvom portálu dvepercentá.sk.