Mte predaj?u ?i prevdzku? Hrajte o kvalitn stojany na bicykle!

Detail novinky


Mte predaj?u ?i prevdzku? Hrajte o kvalitn stojany na bicykle!

Pridané 14.08.2017 11:29

Mte predaj?u ?i prevdzku? Hrajte o kvalitn stojany na bicykle!

Kadý zaregistrovaný predajca, ktorý splní základné podmienky, je automaticky zaradený aj do sú?ae o kvalitný stojan na bicykle od spolo?nosti Bimission (www.bimission.eu). Celkovo sú v hre dva takéto stojany.
V kombinácii s dobrým zámkom na bicykle sa vaši zákazníci nebudú musie? obáva? krádee bicykla.

Registrácia stále prebieha, je bezplatná a zaberie len chví?ku. Zara?te sa aj vy so svojou predaj?ou medzi ostatné a otvorte tak dvere novým zákazníkom na bicykli.

Kategórie predajcov:
- Foto&Knihy
- Kaviare?, bar, reštaurácia
- Potraviny, výivové doplnky
- Športové a cyklo-potreby
- Kvety, dekorácie a rozli?ný tovar
- Kozmetika
- ivotný štýl
- Oble?enie, móda
- Ostatné

Registrácia: www.nabicyklidoobchodu.sk