Profil predajcu

Leháro


Leháro


Slavomíra Selnekovičová
Františkánska 18
91701 Trnava

Tel.: 0907 899 112

Forma zľavy: kávička za evríčko (ristretto, espresso, lungo, cappuccino)

Súťažná kategória: Kaviareň, bar, reštaurácia