Profil predajcu

Mayer Cafe


Mayer Cafe


Ján Pavlíček
Jakuba Hašku 7
91501 Nové Mesto nad Váhom

Tel.: 0907328075

Forma zľavy: Káva VIP pre cyklistov

Súťažná kategória: Kaviareň, bar, reštaurácia