Registrácia predajcu

Zaregistrujte sa ako predajca

Vyplňte registračný formulár pre predajcov

Na tejto stránke môžete zaregistrovať svoj obchod či predajňu do kampane Na bicykli do obchodu. Podmienkou pre zaradenie do kampane je správne vyplnenie formulára, ktorý následne prechádza schvaľovacím procesom a váš obchod či predajňa budú následne zobrazené na stránkach kampane.
Svoj obchod alebo predajňu môžete zaregistrovať počas celého roka, nie len v čase konania súťažnej časti kampane. Takýmto spôsobom zabezpečíte, že o vás zákazníci budú vedieť počas celého roka a výhody, ktoré im poskytnete tak budú môcť využívať nepretžite. Do súťažnej časti kampane budete zaradený automaticky. Účasť v kampani sa každoročne aktualizuje a preveruje zo strany organizátora.

Vo formulári uveďte názov, adresu, kde vás zákazníci môžu nájsť, kontakt (len pre interné účely, nezobrazuje sa), výhody či zľavy ktoré ponúknete svojim zákazníkom na bicykli (zľava, tovar zdarma, poukážky, suveníry, reklamné predmety a pod. - môžete uviesť rôzne výhody počas celého roka a počas súťažnej časti kampane v mesiaci september) , vyberte kategóriu kde sa má váš obchod zobrazovať a pridajte fotografiu predajne (ak ju nepridáte, systém použije automaticky základnú fotku kategórie).


*dôkladne skontrolujte správnosť emailovej adresy!


Zadajte aspoň jeden typ zľavy

Fotografia predajne: *max.2MB


chcem súťažiť v septembri o zaujímavé ceny
chcem obdržať poštou nálepku a plagát kampane NBDO (ak ste ešte neobdržali)
plánujem urobiť niečo pre zákazníkov na bicykli - dočasné aj trvalé úpravy


*vypíšte z obrázka všetky PÁRNE čísla v poradí zľava doprava
<?php echo $cislo1;?>*Súhlasím s podmienkami súťaže a so spracovaním osobných údajov← späť na hlavnú stránku