Stnok Na bicykli do obchodu v Koiciach

Detail novinky


Stnok Na bicykli do obchodu v Koiciach

Pridané 06.09.2017 08:14

Stnok Na bicykli do obchodu v Koiciach

V rámci kampane Na bicykli do obchodu 2017 bude náš tím cestova? po Slovensku a prostredníctvom propaga?ného stánku bude šíri? hlavnú myšlienku kampane - nakupovanie na bicykli.
V rámci tohoto stánku budeme návštevníkov informova? o kampani, rozdáva? broúrky o tom, ako správne nakupova? na bicykli a tie budeme ma? pripravené aj nie?o malé pod zub a proti smädu. Zárove? budeme predvádza? priamo na mieste ako sa má správne zamknú? bicykel - jednu z najdôleitejších ?astí celého nakupovania s bicyklom.
Navyše bude k dispozícii aj základný servis bicyklov o ktorý sa postarajú ?lenovia cyklo KLUB z Košíc.


?o sa ešte týka samotnej kampane, budeme pre návštevníkov robi? na mieste aj sluby fotenia a registrácie do kampane. :)

Všetky informácie ako aj ceny o ktoré sa sú?aí nájdete na našom webe www.nabicyklidoobchodu.sk.

Nenechajte si ujs? toto podujatie a zastavte sa v našom stánku aj vy!

Odkaz na udalos? na facebooku: Stánok Na bicykli do obchodu v Košiciach