Registrácia

Zaregistrujte sa

Registrácia do kampane

Našim hlavným cieľom je dosiahnuť stav, aby čo najviac ľudí využívalo na dopravu za službami a nakupovaním bicykle ako plnohodnotnú alternatívu motorovej dopravy. Počas kampane Na bicykli do obchodu sa ich snažíme rôznymi formami motivovať a presvedčiť ich o výhodách tejto formy dopravy. Jednou z foriem motivácie sú aj rôzne súťaže o hodnotné ceny pre všetkých účastníkov kampane.

Registráciou v kampani sa tak zaradíte do všetkých prebiehajúcich súťaží a využijete zároveň naplno potenciál kampane.Pred samotnou registráciou si pozorne prečítajte štatút kampane a vyberte si kategóriu, v ktorej chcete súťažiť (Zákazník / Predajca).Registrácia zákazníkaRegistrácia predajcu